Else Nygrens beskrivning av det medvetna och omedvetna i två nivåer

Om den här portalen

Fungerandemedier.se bygger på att vi avläser information med alla sinnen. Mycket sker medvetet, annat omedvetet. Nu finns det möjligheter bortom ett ensidigt textberoende. Klicka här så beskriver vi synsättet bakom portalen.
Simon talar inför gruppen

Tillgängliga nyhetsbrev

Nyhetsbrev som kommer med e-posten är ofta hopplösa för den som har svårt att läsa. Men det går att göra något åt. Simon Österman presenterar och får kommentarer under arbetets gång med ett sådant.
Flicka som läser

Hur går läsning till - ett exempel

Hur går det till att läsa. Avkodar vi bara ord efter ord, eller skapar vi som läsare vår egen bild. Det beskriver Sara Rydin i den här texten.
Eva Hedberg och Per Hållander framför en affich med Cinemateket

Uppläst textremsa och syntolkning

Att kunna lyssna till textremsan på film och TV har länge varit ett önskemål. Nu har Dyslexiförbundet FMLS gjort det möjligt.
Bild på Appens fönster

Att tala in text

Nu går det att tala in kortare meddelanden och direkt sända dem som e-post och inlägg på facebook
Tangentbord med entangent för mikrofon

Det talande tangentbordet

Att tala in en text och få den nedskriven har länge varit en dröm. Nu finns möjligheten som standard på telefoner och plattor.
Samtal mellan Kerstin och Anita

Förenklad text - bra eller dåligt?

När man förenklar tar man ofta bort innehåll. Frågan är då vem som är hjälpt av det och vem som inte är det.
Man lyssnar under frukosten

Lyssna till din morgontidning

Att lyssna till nyheterna är väl lika bra som att läsa på traditionellt sätt.
Omslagsbild med bara text

Ett dokument om lättläst

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en diskussion kring olika faktorer och sammanhang som påverkar hur en text uppfattas av läsaren.
Bild på Eva Wennås Brante

Bilder försämrar för den som har dyslexi

Eva Wennås Brante har undersökt hur den som har dyslexi läser av text och bild tillsammans.

Språklig tillgänglighet

Handikappförbunden har en en handbok i att skriva klarspråk.

Kvalitetsvinster med filmad feedback

Muntlig, inspelad återkoppling som eleverna tar del av via datorn. Det har svenskläraren Karin Nygårds testat.

Sidor