Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.

Språkförmåga

Mitt språks gränser betyder min världs gränser, konstaterade filosofen Ludwig Wittgenstein. Kanske var det ingen tillfällighet att just han observerade detta, eftersom han själv hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Annika talar

Att leva med en språkstörning

Annika Johansson berättar om sin språkstörning under Begripsams träff på Runö.
Omslagsbild med bara text

Ett dokument om lättläst

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en diskussion kring olika faktorer och sammanhang som påverkar hur en text uppfattas av läsaren.
Bild på Eva Wennås Brante

Bilder försämrar för den som har dyslexi

Eva Wennås Brante har undersökt hur den som har dyslexi läser av text och bild tillsammans.

Vad är svårt med svåra ord?

"Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben" är titeln på ett examensarbete från Språkkonsult-programmet vid Stockholms universitet.
Camilla Forsberg porträtt

Svårt att begripa lättlästa myndighetstexter

Ingen tydlig avsändare, svårt att förstå vem texten riktar sig till och brist på helhetstänk. Det är några av Camilla Forsbergs slutsatser när hon analyserat så kallat lättlästa texter hos sex olika myndigheter.
Bild på böckerna

Läsvärda böcker om språket

Det har sagts att läsning och skrivning är det mest komplicerade vi människor gör. Och så är det.
Bild på webbsidan

Mittuniversitetets webbplats - Läsa & skriva

Webbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...
Kvinna sitter och skriver vid bord

Skrivregler för myndigheter

Myndigheternas skrivregler är en skrivregelssamling anpassad för skrivande i offentlig förvaltning. Rekommedationerna är rakare och mer kortfattade än dem i Svenska skrivregler.

Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.

Sidor