Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.

Språkförmåga

Mitt språks gränser betyder min världs gränser, konstaterade filosofen Ludwig Wittgenstein. Kanske var det ingen tillfällighet att just han observerade detta, eftersom han själv hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Kvinna på versktaden med manualläsning

Läsning och skrivning - en oundviklig del av yrkesarbete

Anna-Lena Eriksson Gustavsson har studerat de krav arbetslivet ställer på människors...

Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.
Dyslexiförbundets ordförande hälsar Lars Mellin välkommen

Läsprocessen - snabb, säker, sårbar

Lässvårigheter kan ha olika orsak och vår förmåga att läsa är både snabb och säker, men...
Bild på ett uppslag

Om läsmiljöns betydelse

Professorn Caroline Liberg föreläser om betydelsen av en god läsmiljö för att skapa läsvanor...
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....

Sidor