Läsfärdigheten bland elever i årskurs fyra.

Man skulle kunna tro att svaga läsare har svårt att klara avancerade läsuppgifter. En fö...

Man skulle kunna tro att svaga läsare har svårt att klara avancerade läsuppgifter. En fördjupningsstudie byggd på de data man samlat in i PIRLS år 2006 visar en mer komplex bild än så. Professor Caroline Liberg visar i denna film att många mindre starka elever klarar relativt avancerade läsuppgifter.

"En stor del av de mindre avancerade läsarna klarar ganska avancerade läsfärdigheter, som att dra slutsatser, tolka huvudbudskap och återge klart uttryckt men utspridd kunskap."

Studien visar också att läsfärdigheten i Sverige framför allt sjunker bland de riktigt goda läsarna. Film och klippning

Torbjörn Lundgren.