Flicka som läser

Hur går läsning till - ett exempel

Hur går det till att läsa. Avkodar vi bara ord efter ord, eller skapar vi som läsare vår egen bild. Det beskriver Sara Rydin i den här texten.

Samtal om en läsmodell

Professor Caroline Liberg lyfter, i den internationella studien av barns läsförmåga PIRLS, fram en läsmodell som fokuserar just på det komplexa. I filmen samtalar författare Torbjörn Lundgren och Caroline Liberg om modellen.
Bild på ett uppslag

Om läsmiljöns betydelse

Professorn Caroline Liberg föreläser om betydelsen av en god läsmiljö för att skapa läsvanor...
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....
Kvinna sitter i soffan med benen uppe och en bok i knät

Muntligt och skriftligt

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner säger G...

Läs- och skrivsvårigheter: Inte bara dyslexi

Professor Stefan Samuelsson tar i denna artikel upp det komplexa förhållandet med läsning.
Språka loss redaktion

Läsförståelse under lupp

Projektet Språka loss ägnade ett av sina redaktionsmöte åt frågan vad läsförståelse...

Läsvanor skapar man sig

Orsaken till lässvårigheter kan variera och det finns ingen självklar koppling mellan graden av svårigheter och hur mycket man läser.

Sidor