Vikten av text i Daisy text och ljud

Dyslexiförbundet har i många år drivit kravet på en bok en cd. Förbundet har...

Dyslexiförbundet FMLS och andra har i många år drivit kravet på en bok en cd. Förbundet har också, i skriften Framtidens läromedel, tagit fram en kravspecifikation. Där preciseras hur text bör tillhandahållas. Tidigt var man också engagerade för att praktiskt skapa ett läsverktyg som följde kravspecifikationen. Verktyget heter LexiLäser och säljs av förbundet. En fortsättning på det arbetet är också "Läsaren" som testas på denna portal. Språka loss (2003)