Vi bygger vår hjärna - del 2.

Professor Martin Ingvar berättar om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter.

Professor Martin Ingvar berättar om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter. Han utgår från den forskning han och hans forskarteam gjort på personer som är analfabeter, i förhållande till läsande pesoner.

Relaterade artiklar: