Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Några råd för webbutveckling

Man ska ge läsaren intressanta ingångar och möjlighet till fördjupning, konstaterar Jana Holsanova.

Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra. Docent Jana Holsanova resonerar utifrån sin forskning om detta.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Läsningens syfte påverkar resultatet

Det syfte vi har med att läsa en text påverkar vad vi får ut av den, konstaterar docent Jana Holsanova.

Om tidningsläsning

Hur läser vi tidningar? Ögonrörelsetest visar att vi ofta gör annat än vi tror att vi gör.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.