Bild av kugghjul i ett huvud

Studietillfälle 1

Kognition vad är det? Det är inte så svårt som det låter. Här förklaras det i film och text.
Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.
Hans berättar med gester

Standardisering av kognitiv tillgänglighet

Standarder är till för att göra tillvaron enklare. Att påverka standarder är inte lika enkelt. Men det är vad vi i Begripsam ändå arbetar med. Här berättar Hans Hammarlund om det arbetet.
Ann Lantz föreläser och visar Power Point

Dialogseminarium om kognition 2014

Den 3 oktober 2014 arrangerade vi i Begripsam ett andra dialogseminarium för att belysa forskningsläget kring kognition. Hela seminariedagen filmades och du hittar filmerna här. Ett motsvarnade seminarium hölls hösten 2013, som du också hittar via denna väg.
Man som sitter framför datorskärmar med bilder på hjärnor

Skapa bättre webb

Din hjärna är fantastisk. Precis som en dator hanterar den mycket information. Våra förmågor kan i sin tur kopplas till rätt teknisk lösning och grafisk form. Klickar här och läsa mer.

Om Begripsam på engelska

Begripsams sätt att arbeta har väckt uppmärksamhet även i andra länder. Här presenterar Anita Hildén projektet.

Varför syns inte funktionshindrade i statistiken?

Personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar. Går det att göra något åt det och i så fall hur.
Bild på två av rapporterna

Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.
Bild på Erika Dahlin som förevisar tidur

När hjärnan känns som en torktumlare

Erika Dahlin, som är kognitionsvetare talar om olika hjälpmedel.
Bild på Cissi när hon föreläser

Vad är kognition - ett svårt ord?

Svåra ord kan förklaras så att vi förstår vad de betyder. Här gör Cecilia Olsson det.
Bild på när Erika förevisar programmet för Victor

Att simulera en enskild elevs situation - Asperger syndrom

Det är inte så lätt att förstå hur det är att ha ett "dolt" funktionshinder. Därför finns nu kognitionssimulatorn.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Några råd för webbutveckling

Man ska ge läsaren intressanta ingångar och möjlighet till fördjupning, konstaterar Jana Holsanova.

Sidor