Varför syns inte funktionshindrade i statistiken?

Personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar. Går det att göra något åt det och i så fall hur.

Stefan Johansson, som forskar på KTH, arbetar på FunkaNu och är en del i Begripsam, har undersökt internetvanorna hos personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.  Han visar att det går att få fram hållbara siffror på hur målgruppernas vanor ser ut. Med resultaten som utgångspunkt diskuterades i Almedalen 2014 hur funktionshindrade kan inkluderas i olika levnadsundersökningar samt hur man kan öka delaktighet för att skapa jämlika villkor.

Medverkande: Stefan Johansson, KTH/FunkaNu/Begripsam, Jan Gulliksen Sveriges digitala champion, Ingrid Burman Handikappförbunden, Eva Nordin-Olsson Autism-Aspergerförbundet, Frida Lundin Begripsam, Hans von Axelsson Myndigheten för Delaktighet, Marietta de Pourbaix-Lundin (m) riksdagsman. Moderator: Mia Ahlgren, Handikappförbunden

Bifogat material: