Intelligens

Begåvning kan sägas vara en persons redskap för att bearbeta information, lagra kunskaper och erfarenheter på ett sätt som gynnar anpassningen till omvärlden, samt anpassningen av omvärlden till personen.
Kunskapstrappor demonstreras

Vad är lindrig utvecklingsstörning?

Diagnos och nivåer av utvecklingsstörning beskrivs här
Bild på Erika Dahlin som förevisar tidur

När hjärnan känns som en torktumlare

Erika Dahlin, som är kognitionsvetare talar om olika hjälpmedel.
Bild på en tänkande tjej

Om höger och vänster hjärnhalva

Professor Elkhonon Goldberg resonerar om sambandet mellan höger och vänster hjärnhalva.

Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.

Tid är en svår sak - om Kvarturet

Psykolog Anders Bond som också är hjärnan bakom Kvarturet beskriver det och tankarna bakom.
Ingressbild med text

Helhetssyn på människan

Den här skriften som Gunnar Kylén kallar "Helhetssyn på människan" gavs ut första gången 1979. Den ligger här i sin helhet, som ett läsbart dokument.