Bild på en grabb som sitter och tänker

ADHD en bräcklig förbindelse

Elkhonon Goldberg, professor i neuropsykologi, om ADHD och ADD.
Bild på en tänkande tjej

Om höger och vänster hjärnhalva

Professor Elkhonon Goldberg resonerar om sambandet mellan höger och vänster hjärnhalva.