ADHD en bräcklig förbindelse

Bild på boken
Elkhonon Goldberg, professor i neuropsykologi, om ADHD och ADD.

Elkhonon Goldberg började sin bana i Moskva, men flydde till väst strax före sin planerade disputation, och började om i USA. Han har betytt mycket för den moderna synen på hjärnans funktioner, framför allt de exekutiva funktionerna såsom planering och uppföljning av beteende, omdöme och motivation.

Goldberg talar utifrån amerikanska förhållanden och den debatt som pågår där. Men centralt för den som vill skapa fungerande medier är Goldbergs konstaternade att: Uppmärksamhetsstörningen vid ADD ofta är selektiv. "Den förekommer bara vid "ointressanta'' aktiviteter men inte om aktiviteterna är "intressanta". Om patienten trivs med uppgiften (ett dataspel eller sportevenemang) och finner nöje i den fungerar hans uppmärksamhet utan problem. Men uppmärksamheten glider iväg så fort uppgiften saknar omedelbar belöning, som att lyssna på en föreläsning eller läsa i en lärobok. Denna observation visar en klar koppling mellan ADD och frontallobsdysfunktion". (se filen adhdgoldberg.pdf

Ett stort tack till professor Goldberg, till Oxford University Press och Studentlitteratur, som alla utan kostnad låter oss publicera denna text. Den är översatt av Gunnel Wallgren och ingår i boken ”Den civiliserade hjärnan – Frontalloberna och människans exekutiva funktioner.”

Bild: Clipart

Bifogat material: 
Länkar: