Bild på en trppa som beskriver utvecklingsstörning

Studietillfälle 5

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av sin vardag. Diagnos och nivåer när det gäller utvecklingsstörning beskrivs i denna film som vi lånat från Ninjakoll
Tomas och Cessilia samtalar

Att informera om Begripsam

Tomas Karlsson berättar hur han informerar kommunen och andra om behoven man har som utvecklingsstörd och om Begripsam.
Kunskapstrappor demonstreras

Vad är lindrig utvecklingsstörning?

Diagnos och nivåer av utvecklingsstörning beskrivs här

Ett samtal om utvecklingsstörning

På Begripsams utbildning i februari 2014 diskuterade deltagarna hur det var att ha en utvecklingsstörning.

Om utvecklingsstörning

Vad innebär det att ha utvecklingsstörning och hur ser man på olika sätt att förklara vad det är?Det är frågor Cecilia Olsson berättar om på Begripsams utbildning februari 2014.

Att leva med en lindrig utvecklingsstörning

Tomas Karlsson berättar om sina erfarenheter av att ha utvecklingsstörning.
Helen Sjöstedt i talarstolen

Digital teknik i särskolan

Specialpedagog Helen Sjöstedt berättar hur hon använder digitala plattformar i undervisningen med barn som har utvecklingsstörning, aspergersyndrom och språkstörning.

Tid är en svår sak - om Kvarturet

Psykolog Anders Bond som också är hjärnan bakom Kvarturet beskriver det och tankarna bakom.

Sidor