Charles gör ett inlägg

Studietillfälle 3

Autismspektrum innebär att symptomen finns på ett spekturm, en längre skala, vilket innebär att man sins emellan kan fungera mycket olika.
Malin i talarstolen

Jag har rätt att inkluderas

Malin Lucchesi, som är en av deltagarna i Begripsam talar här om hur det är att ha autism
Viktor föreläser

Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.
Frida föreläser

Aspergers syndrom - Fridas egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndrom har sina sidor vilket Frida redogör för här.
Bild på bergsklättrande ungdomar

Autism har många ansikten

Autismspektrumtillstånd beskrivs på Autism och aspergersförbundets webbplats. Vi har fått lov att publicera dbeskrivningenäven här.

Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Asperger och Autism, Skola och Medier

Man måste känna till personernas förutsättningar för att kunna göra bra medier.