Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Begreppet autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom områdena social interaktion/samspel och social kommunikation och föreställningsförmåga.

I föreläsningen nämns en del begrepp som kan vara ovana. De förklaras i filmen, men kan förtydligas ytterligare. Här följer några längre förklaringar:

Förmåga till Mentaliering = förstå hur andra tänker och känner, också förstå att ens egna tankar och känslor skiljer sig från andras. De med autism har nedsatt sådan förmåga.

Svag sentral koherens = fokus på detaljer, svårt att se helheter. Konsekvens blir svårigheter att generalisera, och ta med sig erfarenheter från ett sammanhang till ett annat.

Bristande exekutiva funktioner = svårt att samordna information som ligger bakom ett målinriktad beteeende. Konsekvenser: svårt att inleda, genomföra och slutföra en uppgift. Också svårt att planera och organisera sin tillvaro; svårt hålla tillbaka impulser och att växla fokus utan att tappa tråden. Påverkar det mesta i vardagen, mycket energi på det vi andra gör automatiskt. BRA: visuellt stöd och hjälpmedel.

Länkar: