Charles gör ett inlägg

Studietillfälle 3

Autismspektrum innebär att symptomen finns på ett spekturm, en längre skala, vilket innebär att man sins emellan kan fungera mycket olika.
Malin berättar

Om konst som uttrycksmedel

Malin Lucchesi skapar konst, icensätter dansföreställningar och föreläser om sin autism. Här berättnar hon om sin konst inför deltagarna i Begripsam.
Tomas och Cessilia samtalar

Att informera om Begripsam

Tomas Karlsson berättar hur han informerar kommunen och andra om behoven man har som utvecklingsstörd och om Begripsam.
Viktor föreläser

Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.
Frida föreläser

Aspergers syndrom - Fridas egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndrom har sina sidor vilket Frida redogör för här.

Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Hur testar man något som inte finns?

Här lär sig deltagarna i Begripsam hur man bör tänka och vad som förväntas av oss när vi ska utvärdera olika tjänster och produkter.

Verktyg för att testa

Stefan Johansson leder samtal på Begripsams utbildning om olika sätt att bedöma universell utformning.