Anita Hildén berättar

Tidsuppfattning och tidshjälpmedel

Anita Hildén redovsar en undersökning om tid och tidsuppfattning hos Begripsams deltagare.
Bild på gammal väggklocka

Time for everyone

Inför det internationella standardiseringsmötet sammanfattar begripsam i den här filmen vår syn på tid.

Tid är en svår sak - om Kvarturet

Psykolog Anders Bond som också är hjärnan bakom Kvarturet beskriver det och tankarna bakom.