Erika sitter i soffa och berättar

Minne

Det låter så enkelt när vi säger: jag minns. Men ju mer man tränger in i hur minnet fungerar, desto mer fascinerande blir det.
Erika sitter i soffan och berättar

Hjärnan är ett nätverk

Hjärnan fungerar som ett nätverk. En svag funktion kan kompenseras med en starkare. Men man måste träna varje moment för sig.
Erika sitter i soffan och berättar

Minnespedagogik

Det går att använda det vi vet om hjärnans minnesfunktioner för pedagogiska syften.
Bild på när Erika förevisar programmet för Victor

Att simulera en enskild elevs situation - Asperger syndrom

Det är inte så lätt att förstå hur det är att ha ett "dolt" funktionshinder. Därför finns nu kognitionssimulatorn.