Några råd för webbutveckling

Man ska ge läsaren intressanta ingångar och möjlighet till fördjupning, konstaterar Jana Holsanova.

Man ska ge läsaren intressanta ingångar och möjlighet till fördjupning, men samtidigt se till att läsaren hittar tillbaks, konstaterar Jana Holsanova, som är docent i kognitionsvetenskap, i denna korta film.

Länkar: