Att vara medveten om sitt eget tänkande - metakognition

Om vi vill bli bra på att lära oss saker måste vi känna till vårt eget tänkande.