Att vara medveten om sitt eget tänkande - metakognition

Om vi vill bli bra på att lära oss saker måste vi känna till vårt eget tänkande.

Filosofie doktor John Steinberg talar om vår egen medvetenhet om våra förmågor och oförmågor i kunskapsprocessen.

Föreläsningen hölls på läromedelsförfattarnas årliga konferens våren 2011.

Ett tack till John Steinberg för tillåtelsen att filma.

Länkar: