Om digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne.

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne och samtalar om nyttan och svårigheterna med sådana. Men också om synen på olika media i ett historiskt perspektiv.