Samtal och teori och praktik

Doktorand Annika Lanz-Andersson tar i boken Kunskap och människans redskap upp förhållandet...