Begriplig samhällsinformation - ICE - In case of emergency

ICE är ett viktigt nummer som man lägger in i sin mobiltelefon. I projektet Begriplig samhä...

ICE är ett viktigt nummer som man lägger in i sin mobiltelefon. I projektet Begriplig samhällsinformation har detta presenterats på olika sätt.

Genom att leta upp ICE-kontakten kan räddningspersonal komma i kontakt med nära anhöriga även om den person de ska hjälpa för tillfället inte är kontaktbar. Informationen finns på många webbplatser. Projektet hittade den på landstings- och kommunwebbplatser, samt på en del nationella sjukvårds- och kriswebbplatser.

Utöver den ursprungliga originaltexten producerade projektet:

  • Bearbetad "begriplig" text
  • Lättläst text Dessa finns, tillsammans med originaltexten, i pdf-filen. Därutöver producerades
  • Film
  • Animation (flash) 
  • Teckenspråk Dessa finns i filmfönstret (flashfilmen är här omgjord till vanlig film.) Slutligen producerades ljudbeskrivningar. 
  • Inläst ljud (Högtalarikonen) 
  • Syntetiskt ljud Diagrammet visar skillnaden mellan originaltext och film.

Överst personer med utvecklingsstörning, sedan döva, Dyslektiker, afatiker, NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar coh slutligen kontrollgruppen.

Samtliga grupper tyckte att filmen var betydligt enklare att förstå än texten - även kontrollgruppen.

Se vidare: http://www.funkanu.se/Projekt/Begriplig-samhallsinformation/

Bifogat material: