Man lär sig via olika modaliteter

Kombinationen av olika medier i praktiken förbättrar kunskapsprocessen i klassrummet.

När man i en undervisningssituation kombinerar olika uttryckssätt så händer något i hela kunskapssituatinen. Man tar inte bara till sig genom språk och text, utan också bild, färger, formar osv. menar Susanne Kjällander, som är Fil. dr i pedagogik. Hon har studert klassrumnssituationen och kan genom det belysa vad de multimodala möjligheterna betyder.

Filmen kommer från UR.