Vikten av kognitiv standardisering, del 7 av Det nya språket

Standardisering är ett stort och ganska teoretiskt område, med förgreningar både nationellt, på EU-nivå och Internationellt. Tomas Berns beskriver hur det hänger ihop.

Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Digital delaktighet - krav för demokratin, del 6 av Det nya språket

Kampanjen Digidel 2013 har till syfte att få ytterligare 500 000 personer att använda dator och internet.

Människans förutsättningar och mediernas möjligheter

All kommunikation är ett samspel mellan människans förutsättningar och mediernas möjligheter.

Det nya språket - om digital delaktighet och begriplighet.

Se 8 filmer från seminariet som arrangerades av fungerandemedier.se och Digidel.