Digital delaktighet - krav för demokratin, del 6 av Det nya språket

Kampanjen Digidel 2013 har till syfte att få ytterligare 500 000 personer att använda dator och internet.

Christina Carls Ingels berättade om kampanjens syte bredd och om det engagemang som finns.