Begripsamdeltagare testar Rule Comunications nyhetsbrev

Användarcentrerat arbetssätt

Rule Communications visar hur de arbetar för att skapa tillgänglighet utifrån konceptet universell utformning.