Daniel Erkstam föreläser med ena handen i luften

Sociala mediers betydelse

Daniel Erkstam föreläser på Hjälpmedelsinstitutets ID-dagar.