Frida om praktiken på Begripsam-projektet

Jag läser Aspergerlinjens informationsinriktning på Ågesta Folkhögskola, och i utbildningen ingår två veckors praktik. Jag har valt att göra min praktik inom Begripsam-projektet

Begripsam är ett samarbete mellan Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Jag har själv Asperger och ADHD, och är sedan i höstas stolt deltagare inom Begripsam. I framtiden vill jag arbeta med utveckling av kognitiva hjälpmedel och med kognitiv tillgänglighet i samhället och på nätet, så det kändes helt rätt att göra min praktik inom Begripsam.

Största delen av praktiken har jag varit på Dyslexiförbundets kansli i Sundbyberg, där jag har haft Begripsams projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand som handledare. Det har varit en väldigt intressant och rolig period, där jag har fått lära mig mer ingående om projektets upplägg och syfte, vad det innebär att leda ett projekt och hur arbetet på ett förbundskansli kan se ut. Jag har fått prova på att vara rådgivare och informatör när Skrivknuten fick besök från en grupp skolelever, jag har fått skriva och redigera notiser till tidningen Läs & Skriv och till webben och jag har fått utlopp för min pysselådra när jag och Kerstin gjorde ett stort kollage över Begripsams arbete till väggen i projektrummet.

De sista dagarna av min praktik kommer jag att vara hos Autism- och Aspergerförbundet, och även om jag är helt övertygad om att det kommer att bli lika intressant och roligt där så känns det vemodigt att lämna alla härliga människor på Dyslexiförbundets kansli!

Frida Lundin

Länkar: