Hur blir webb och TV tillgängligt för alla?

I oktober år 2009 hölls ett seminarium kallat "Vems kultur för vem?" på Sveriges Radio.

I oktober år 2009 hölls ett seminarium kallat "Vems kultur för vem?" på Sveriges Radio. Det var PublicServiceföretagen som i samarbete med handikappförbunden diskuterade det uppdrag de har i förhållande till behoven hos olika målgrupper. Ett av tre delseminarier hette "Webbens vägval - hur blir webben tillgänglig för alla". Här återges den avslutande paneldebatten.