Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.

Portalen fungerandemedier.se ska omarbetas och förbättras utifrån användarnas behov. Torbjörn Lundgren presenterar i första filmen hur långt det kommit och så testas resultatet vidare under Begripsams utbildningshelg.

I filmen som finns här nedanför presenterar Torbjörn  vid nästa utbildningstillfälle hur den blev och hur resultatet arbetats in.

 

Bifogat material: 
Länkar: