Information är till för alla

Stefan i talarstolen
På seminariet Universell Design i Lund juni 2014 berättade Stefan Johansson om behovet av Universell utformning

Tillgänglighetsexperten Stefan Johansson föreläser om vikten av information som är tillgänglig för alla. Fler än någonsin kan hämta och själva publicera information via internet. Men teknologin stänger fortfarande ute många med funktionsnedsättning och mycket arbete återstår för att minska informationsklyftan.

Genom att klicka på länken här nedanför kommer man till Utbildningsradions dokumentation av hans föreläsning. Där finns också de andra föreläsningarna.

Inspelat 16-17 juni 2014. Arrangör Certec,

Länkar: