Bild på boken

Är demokratin möjlig med halvläsare?

Journalisten Lena Köster-Bergman har läst Margareta Grogarns bok Dålig läsning.