Inte klart vad som är lättläst

Hur ska man skriva för att någonting ska bli lätt att läsa för personer med lässvårigheter? Hanna Sofia Rehnberg visar i artikeln att, trots att många säger sig veta hur man ska skriva för att någonting ska bli "lättläst", så finns det ingen forskning inom området.
Bild på Monica Reichenberg

Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker?

Det frågar sig Monica Reichenberg Universitetslektor vid institutionen för pedagogik...