Public Servicedagen 2011

What´s New ? What´s Next? var temat för en föreläsning på årets Public Servicedag.

Under dagen togs måna infallsvinklar upp kring TV och radio i förhållande till nya medier som spel och facebook. Debatten gick hög, men alla var i  grunden eniga om att vi står inför helt nya vägar att ta till oss informatikon och kunskap. Att envägskommunikationen inte längre räcker och att vi inte riktigt vet vad som väntar bakom hörnet.

Den holländske framtidsspanaren Vincent Everts, höll ett av  föredragen. Han uppdaterade åhörarna om den senaste mobila tekniken, internet och dess påverkan av människors konsumtionsmönster. Everst slog fast att mobilen blir fjärrkontrollen i våra liv och att  de fasta datorerna redan år 2014 kommer att passeras av de mobila klienterna.

Det är fascinerande och skapar möjligheter, inte minst för dem som har någon form av kognitivt eller språkligt funktionshinder.  Men skapar det också problem? För att avgöra det måste man kombinera entusiasmen för det nya, med kunskaper om hur människor med och utan funktionshinder fungerar.

Så blev den dyslektiska begåvning ett hinder, när texten - som kräver att man snabbt kan koppla bokstaven till ljudet för bokstaven - infördes. Kanske är också intresset för koncentratins- och uppmärksamhetsproblem - ADHD - ett resultat av den "ickestruktur" Internet medfört.

En annan fråga är vad det innebär att människan väljer minsta motståndets lag, som mediaforskaren Katarina Graffman menar i filmen här ovanför. Vi vet att kunskap utvecklas genom att man tar utmaningen mot det som är svårt. Vi vet också att man måste läsa texter som ligger lite över den egvna förmågan, för att behålla och utveckla den läsfärdighet vi har. Vi måste alltså ta utmaningen och kanske vi måste uppmanas eller pressas till det.

Och! Detta gäller oss alla, oavsett om vi har någon form av kognitivt eller språkligt funktionshinder, eller ej.

Entusiasm i all ära, men med eftertanke.

Vad säger du? Skriv gärna en kommentar  få facebooksidan.

Hela Public servicedagen finns i länken till SVT. Everts föredrag är på engelska, tyvärr inte översatt, men större delen av dagen (som också finns i länken) hölls på svenska.

Länkar: