Samtal efter gjorda tester

I november 2013 träffades deltagarna i Begripsam på Runö folkhögskola för att utbilda sig i vad kognition är och hur omgivningen ska kunna förbättras.

Begripsam syftar till att gör hemsidor, tjänster, produkter och processer bättre genom att tidigt involvera personer med olika förutsättningar och förmågor. Ett 20-tal personer deltar i projektets centrum. Det består av personer som har asperger, autism, dyslexi, utvecklingsstörning, ADHD och ingen är den andra lik. Ändå är det mycket vi tycker likadant om.

De som medverkar kommer under tre år att utbildas om hur de själva fungerar, hur kompisarna i gruppen fungerar, och hur medier fungerar. Vi testar också olika produkter och tjänster. Testerna sker parallellt med att produkterna utvecklas så att vi kan påverka hur de bör se ut och i denna film samtar vi om  testerna vi gjorde vid första utbildningstillfället i november 2013.