Skrivprocessen i förhållande till våra kognitiva förmågor

Porträtt på Åsa Wengelin
Tomas Dalström, som är språkintresserad journalist, har träffat och samtalat med Åsa Wengelin som är filosofie doktor i allmän språkvetenskap och forskare i lingvistik.

 

Åsa Wengelin har tittat närmare på skrivande i relation till olika funktionshinder: dövas andraspråkskivande på svenska, skrivande hos personer med afasi efter förvärvade hjärnskador och skrivande hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

– Jag tittar på skrivandet som process, säger Åsa. Jag är inte så intresserad av hur den färdiga texten ser ut; i alla fall inte utan att ta reda på hur det har gått till när man skriver dem.

– Du kan tillämpa skrivprocessens tre huvudgrupper – 1. Planera 2. Genomför planen/skriva 3. Redigera – på vilken textprocess som helst.

Skillnaden är att nu du skriver på exempelvis Facebook, så minskar förmodligen planeringen jättemycket. Det vill säga om du och jag sitter och chattar, och vi är närvarande samtidigt, så kommer ditt och mitt skrivande att se helt annorlunda jämfört med om du skriver en artikel till en tidning och jag min akademiska text. Planeringen ökar på en skala från online till tungt textskrivande. Om jag skulle pausa så länge, som jag gör när jag skriver min akademiska text, skulle du tröttna på mig för länge sen när vi chattar.

Hela samtalet finns i Tomas Dalströms text i filen här intill.

Bifogat material: