Styrkan i det multivisuella samspelet

Bild på ett multivisuellt kök
Styrkan i det multivisuella samspelet ligger i kombinationen av alla tillgängliga...

Styrkan i det multivisuella samspelet ligger i kombinationen av alla tillgängliga uttrycksmedel, menar Bo Bergström i denna artikel. Man stimuleras att använda flera sinnen samtidigt. Därmed ökar delaktigheten dramatiskt. Människan ser, hör, känner, ja, i vissa sammanhang luktar och smakar hon också. Men styrkan blir samtidigt samspelets svaghet. Mottagaren överöses av signaler och sorteringsarbetet blir gigantiskt. Det blir en tuff match för mottagaren, som vill få tid att tolka, värdera och relatera budskapet till tidigare erfarenheter och upplevelser.

Hur ska sändaren förhålla sig när mottagaren tycks både stimuleras och bedövas av de många uttrycksmedlen. Lösningen är inte att reducera antalet (även om detta kan vara befogat ibland) utan att reducera samtidig användning.

Bo Bergström är en svensk art director och författare. Han är bland annat verksam som lärare vid Berghs School of Communication. Han har en fil kand examen i konstvetenskap, litteraturhistoria och pedagogik och är utbildad i marknadsföring, reklam och grafisk design. Han har skrivet flera böcker och är ledamot i Bild och Ord akademin, som strävar mot ett effektivt samspel mellan text och bild i medier. Bo Bergström och Carlsson förlag har utan kostnad gett www.fungerandemedier.se möjlighet att publicera denna text ur boken Effektiv visuell kommunikation.

Bifogat material: 
Länkar: