Vad är viktig för en webbsida

Vad är viktigt att tänka på för att webben ska fungera. Här jämförs vad utvecklare tycker och vad personer med olika nedsättningar tycker.

I Lund hölls konferensen Universell Design 2014. Fyra personer från Begripsam var där och under ett pass fick deltagarna som främst var webbutvecklare definiera vad de ansåg som viktigast för att en sida skulle vara tillgänglig.

Motsvarande test genomfördes på Begripsam test i september 2014 och sedan jämfördes resultaten från de olika testen.

Mycket ansåg man lika dant om, men prioriteringarna skiftade. Målgruppen i Begripsam var ganska eniga om att saker som rör sig på skärmen utan att man själv bett om det, är mycket irriterande.

I den här filmen får man följa samtalen och testen på Begripsamträffen.

Och här nedanför hittar du sammanställningen av resultaten från UD 1914 och från Begripsam
 

Bifogat material: