Varför information på webben är svår

Det finns många orsaker till att information på webben kan vara svår att tillgodogöra sig menar Stefan.

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert, med många års erfarenhet av hur man kan tänka kring begriplighet. Han arbetar på företaget FunkaNu. och har i olika försökj testat vad det är som gör att besökare kan ha svårt att förstå innehållet på en webbsida. I denna film, som är ett sammandrag av en mycket längre genomgång, ger han konkreta exempel på var det kan haka upp sig och vad man därför bör tänka på.

Länkar: