ICA Jerry - med Mats Melin

Att synliggöra personer med funktionshinder är en viktigt attitydförändring. Fördomar finns...

Att synliggöra personer med funktionshinder är en viktigt attitydförändring. Fördomar finns hos betraktaren. ICA-reklamen, där praktikanten Jerry uppträder, sätter fokus på detta. För att förstå människors skiftande förutsättningar måste vi ifrågasätta våra egna föreställningar. Det gäller i vardagen, men också om man vill skapa begriplig information och kommunikation.

Man måste frigöra sig från schablonbilder av den tänkta målgruppen. Framgångsrikt arbete med begriplighet bygger på att man inhämtat en nyanserad bild av dem man vill kommunicera med.