Göran Hägg argumenterar

Den som läser eller hör... om tyst- och högläsning

Historiskt sett har det varit "naturligt" att läsa högt - inte tyst, konstaterar författaren...
John Chrispinsson med mikrofon

Man blir hungrig... om högläsning

Här samtalar litteraturpedagogen Susanna Ekström och författaren René Vazquez Dí...
René Vazquez Díaz och Karin Alvtegen på cenen

Där stod han framför klassen... om berättande

Berättande och lyssnande är färdigheter som inte direkt har med dyslexi att göra, utan kan...