Läsvanor skapar man sig

Orsaken till lässvårigheter kan variera och det finns ingen självklar koppling mellan graden av svårigheter och hur mycket man läser.

Orsaken till lässvårigheter kan variera och det finns ingen självklar koppling mellan graden av de grundläggande svårigheterna och hur mycket man läser. Anledningen är att vanorna spelar in. Många som har dyslexi läser mer än vad en del som inte har några lässvårigheter över huvud taget gör. Det är därför viktigt att tidigt obserevera ungdomars läsbeteende, menar *Torbjörn Lundgren *som i denna film tar upp ämnet. Språka loss (2003)