Sociala medier och storytelling 3

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Sociala medier och storytelling 2

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Sociala medier och storytelling 1

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.