Om implicit kunnande och utvecklingsstörning

Vi undervärderar ofta de förmågor personer med utvecklingsstörning har, säger Anders Bond.

Anders Bond har i ett projekt givit personer med utvecklingsstörning tillgång till datorer och program som de arbetat med utan hjälp utifrån. De lär sig då i olika takt, men de lär sig, menar Bond. En viktig orsak till det är den intuitiva kunsakp de besitter. En kunskap omgivningen ofta inte känner till eller ser. I filmen samtalar han med specialpedagog Anita Hildén om erfarenheterna från projektet.