Om samhällets krav på läsfärdighet

I dagens samhälle ställs det höga krav på läsförmåga. Man ska förstå och...

I dagens samhälle ställs det höga krav på läsförmåga. Man ska förstå och kunna omsätta instruktioner och beskrivningar i vardagen. Man ska kunna tillgodogöra sig information på arbetet och man ska på fritiden följa händelseutvecklingen via tidningar och böcker. Detta resonerar författaren Torbjörn Lundgren om i denna film. Språka loss (2003)