Att förstå en text

När man kommunicerar med hjälp av text använder man en mängd olika redskap...

När man kommunicerar med hjälp av text använder man en mängd olika redskap. Det är metaforer, liknelser, synonymer och inte minst utelämnar man delar av resonemanget så att läsaren kan lyfta in sina egna erfarenheter i resonemanget.

Att förstå en text är alltså inte detsamma som att få allt serverat. Var och en måste tolka budskapet, vilket författaren Torbjörn Lundgren resonerar om i denna film. Språka loss (2003).