Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.